Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10/BXD-QLN năm 2014 trả lời Sở Xây dựng An Giang về việc xác định mức độ đạt “tiêu chí nhà ở dân cư” do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 10/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 18/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/BXD-QLN
V/v: Trả lời Sở Xây dựng An Giang về việc xác định mức độ đạt “tiêu chí nhà ở dân cư”

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Xây dựng An Giang

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 127/SXD-QLN ngày 16/01/2014 của Sở Xây dựng An Giang đề nghị hướng dẫn cách đánh giá mức độ đạt “tiêu chí nhà dân cư” để xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Theo nội dung công văn trên, quý Sở đề nghị hướng dẫn về khái niệm nhà ở đảm bảo “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng), kiến nghị chấp thuận diện tích nhà ở đạt chuẩn nông thôn mới là đến năm 2015, diện tích tối thiểu là 24 m2/căn và đến năm 2020, diện tích tối thiểu là 32m2/căn, đồng thời đề nghị có ý kiến về việc các căn nhà đã xây dựng theo tiêu chí của các chương trình, mục tiêu về nhà ở (nhà vượt lũ, nhà 167...) có đủ điều kiện để công nhận theo tiêu chí “Nhà ở dân cư” theo hướng dẫn tại Thông tư số 41/2013/BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hay không? Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị hướng dẫn khái niệm nhà ở đảm bảo “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng):

Tại Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHĐT-BNNPTNT-NHNN ngày 19/5/2009 của liên Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ có nội dung hướng dẫn về yêu cầu chất lượng xây dựng nhà ở cho các đối tượng thuộc diện hỗ trợ theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg. Theo đó, nhà ở phải đảm bảo “3 cứng” là nền cứng, khung cứng, mái cứng; tuổi thọ từ 10 năm trở lên. Đây là yêu cầu chất lượng tối thiểu phải đạt được khi thực hiện xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo theo mức hỗ trợ quy định tại Quyết định 167/2008/QĐ-TTg.

Khái niệm “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng) được nêu tại Thông tư liên tịch nói trên được hiểu là các bộ phận nền, khung, mái của căn nhà phải được làm từ các loại vật liệu có chất lượng tốt, không làm từ các loại vật liệu tạm, mau hỏng, dễ cháy. Cụ thể:

- “Nền cứng” là nền nhà làm bằng các loại vật liệu có tác dụng làm tăng độ cứng của nền như: vữa xi măng - cát, bê tông, gạch lát, gỗ.

- “Khung cứng” bao gồm hệ thống khung, cột, tường kể cả móng đỡ. Tùy điều kiện cụ thể, khung, cột được làm từ các loại vật liệu: bê tông cốt thép, sắt, thép, gỗ bền chắc; tường xây gạch/đá hoặc làm từ gỗ bền chắc; móng làm từ bê tông cốt thép hoặc xây gạch/đá.

- “Mái cứng” gồm hệ thống đỡ mái và mái lợp. Tùy điều kiện cụ thể, hệ thống đỡ mái có thể làm từ các loại vật liệu: bê tông cốt thép, sắt, thép, gỗ bền chắc. Mái làm bằng bê tông cốt thép, lợp ngói hoặc lợp bằng các loại tấm lợp có chất lượng tốt như tôn, phi brô xi măng, gỗ bền chắc.

Tùy điều kiện thực tế, các bộ phận nhà ở có thể làm bằng các loại vật liệu có chất lượng tương đương.

2. Về kiến nghị Bộ Xây dựng chấp thuận diện tích nhà ở đạt chuẩn nông thôn mới là đến năm 2015, diện tích tối thiểu là 24 m2/căn và đến năm 2020, diện tích tối thiểu là 32m2/căn:

Ngày 16/4/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 491/QĐ-TTg Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Tại Quyết định nói trên Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì hướng dẫn và triển khai thực hiện Quyết định. Ngày 04/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới để đảm bảo việc xác định, đánh giá mức độ đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới (trong đó có tiêu chí nhà ở dân cư) của các địa phương được thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Theo Điều 13 Thông tư nói trên thì nhà ở đạt tiêu chí “Nhà ở dân cư” phải có diện tích ở đạt từ 14 m2/người trở lên. Như vậy, những căn nhà có diện tích ở thấp hơn 14 m2/người đều không đạt tiêu chí “Nhà ở dân cư”.

Do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Thủ tướng Chính phủ giao là cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện, vì vậy, trong quá trình triển khai thực hiện nếu có nội dung hướng dẫn của Thông tư trên chưa phù hợp với thực tế của địa phương, đề nghị quý Sở báo cáo UBND Tỉnh phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

3. Về đề nghị có ý kiến về việc các căn nhà đã xây dựng theo tiêu chí của các chương trình mục tiêu về nhà ở (nhà vượt lũ, nhà 167...) có đủ điều kiện để công nhận theo tiêu chí “Nhà ở dân cư” theo hướng dẫn tại Thông tư số 41/2013/BNNPTNT hay không?

Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới được áp dụng trên phạm vi toàn quốc, vì vậy đối với những căn nhà đã xây dựng theo tiêu chí của các chương trình mục tiêu về nhà ở như: nhà ở xây dựng theo Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ; nhà ở xây dựng theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ... nếu đảm bảo theo đúng hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT thì mới đạt tiêu chí “Nhà ở dân cư” .

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đối với những vấn đề mà Sở Xây dựng An Giang đề nghị tại công văn số 127/SXD-QLN. Đề nghị quý Sở nghiên cứu, báo cáo UBND Tỉnh để thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- TT Phan Thị Mỹ Linh (để b/c);
- Lưu: VP, QLN (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10/BXD-QLN năm 2014 trả lời Sở Xây dựng An Giang về việc xác định mức độ đạt “tiêu chí nhà ở dân cư” do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.705

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250