Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10/BXD-KTQH về xin quy hoạch địa điểm chủ trương đầu tư dự án Bán đảo Thanh Đa, phường 28, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 10/BXD-KTQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Thu Hằng
Ngày ban hành: 12/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/BXD-KTQH
V/v xin quy hoạch địa điểm chủ trương đầu tư dự án Bán đảo Thanh Đa, phường 28, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư Giang Gia Anh Hùng

Bộ Xây dựng nhận được Tờ trình số 056/CV-TT ngày 29/12/2011 của Công ty Cổ phần đầu tư Giang Gia Anh Hùng về việc xin quy hoạch địa điểm chủ trương đầu tư dự án Bán đảo Thanh Đa, phường 28, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại khoản 2, điều 19, Luật Quy hoạch đô thị quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức lập quy hoạch chi tiết các khu vực có phạm vi liên quan đến địa giới hành chính của hai quận, huyện trở lên, khu vực trong đô thị mới và khu vực có ý nghĩa quan trọng. Tại khoản 7 của điều này cũng quy định: Chủ đầu tư dự án xây dựng tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu vực được giao đầu tư.

Như vậy, căn cứ theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị, đối với trường hợp lập Quy hoạch chi tiết khu vực Bán đảo Bình Quới – Thanh Đa, Công ty Cổ phần đầu tư Giang Gia Anh Hùng phải liên hệ với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để được giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Công ty Cổ phần đầu tư Giang Gia Anh Hùng căn cứ thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP HCM;
- BT. Trịnh Đình Dũng (để bc);
- TT. Nguyễn Đình Toàn (để bc)
- Lưu: VT  KTQH (Tú.6)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIẾN TRÚC, QHXD
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Thu Hằng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10/BXD-KTQH về xin quy hoạch địa điểm chủ trương đầu tư dự án Bán đảo Thanh Đa, phường 28, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.344
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202