Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 08/SXD-QLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Viết Bảo
Ngày ban hành: 06/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 08/SXD-QLXD
V/v áp dụng Quyết định 957/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn xây dựng công trình

Quy Nhơn, ngày 06 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi : Các Chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn xây dựng.

Ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng có ban hành Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn xây dựng công trình, rất nhiều Chủ đầu tư thắc mắc việc áp dụng định mức tối thiểu chi phí lập Báo các kinh tế - kỷ thuật theo định mức nhưng không nhỏ hơn 10.000.000 đồng và chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán theo định mức nhưng không nhỏ hơn 2.000.000 đồng.

Để các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng tinh thần Quyết định 957/QĐ-BXD, Sở Xây dựng trích đăng ý kiến của Vụ Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng như sau :

“Theo qui định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng thì chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật tối thiểu không nhỏ hơn 10.000.000 đồng. Tuy nhiên định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình kèm theo quyết định số 957/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng chỉ là tham khảo, do vậy chủ đầu tư căn cứ vào yêu cầu, điều kiện thực tế của công tác tư vấn để quyết định việc áp dụng, vận dụng các hướng dẫn của Quyết định này.”

Căn cứ theo nội dung trên, đối với những công trình có giá trị xây lắp nhỏ, chi phí tư vấn thấp hơn mức quy định tối thiểu, Chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn có thể căn cứ vào yêu cầu, điều kiện thực tế để thương thảo giá gói thầu tư vấn cho phù hợp.

Mức tối thiểu quy định trong các bảng đã bao gồm thuế VAT.

Vậy nay Sở Xây dựng xin thông báo để các Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lónh đạo Sở;
- Website http://soxd.binhdinh.gov.vn/;
- Lưu VT, P.QLXD

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Viết Bảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 08/SXD-QLXD ngày 06/01/2010 áp dụng Quyết định 957/QĐ-BXD về công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn xây dựng công trình do Sở Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.725

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!