Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 08/BXD-PTĐT hướng dẫn việc phân loại đô thị loại V theo Nghị định số 42/2009/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 08/BXD-PTĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Thị Hạnh
Ngày ban hành: 22/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 08/BXD-PTĐT
V/v hướng dẫn thực hiện việc phân loại đô thị loại V theo Nghị định số 42/2009/NĐ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 758/SXD-KTQH ngày 07/4/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa về việc đề nghị hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện công tác phân loại đô thị loại V tại huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ Khoản 5 Điều 25 của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp huyện về quản lý địa giới hành chính; Căn cứ Điều 5, Điều 18 của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về phân loại đô thị, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hòa lập đề án Đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập đô thị Ninh Sim đạt tiêu chuẩn của đô thị loại V, trình Hội đồng nhân dân Huyện thông qua sau đó trình Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa xem xét. Sở Xây dựng thẩm định làm cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa trình Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua đề án.

Việc công nhận đô thị loại V được tiến hành sau khi có Quyết định thành lập thị trấn Ninh Sim của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là những hướng dẫn của Bộ Xây dựng để Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
BT. Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
TT. Cao Lại Quang (để b/c)
Lưu VP, PTĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC PTĐT
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hạnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 08/BXD-PTĐT hướng dẫn việc phân loại đô thị loại V theo Nghị định số 42/2009/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.833

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.180.223