Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 08/BXD-KTTC về việc bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng công trình thuộc dự án nâng cấp, mở rộng trường Công nhân Kỹ thuật và Bồi dưỡng Xuất khẩu Lao động do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 08/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Vũ Thị Hoà
Ngày ban hành: 15/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 08/BXD-KTTC
V/v: Bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng.

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi: Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ

Trả lời công văn số 272/CĐNKTCN - QLDA ngày 27/12/2007 của Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ về việc bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng công trình thuộc dự án nâng cấp, mở rộng trường Công nhân Kỹ thuật và Bồi dưỡng Xuất khẩu Lao động, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hợp đồng của đơn vị đã được ký từ tháng 12/2006 thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2005/TT - BXD ngày 25/02/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn Hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Trong đó việc thay đổi giá nguyên vật liệu do Nhà nước quản lý, việc điều chỉnh đã được ghi trong Hợp đồng kinh tế. Do vậy, hai bên A - B căn cứ hợp đồng xây dựng đã ký kết và văn bản phê duyệt của người quyết định đầu tư để thương thảo bổ sung giá trị hợp đồng làm cơ sở thanh toán.

Đến nay, Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và đã có hiệu lực thi hành từ ngày 21/7/2007;Thông tư số 06/2007/TT - BXD ngày 25/7/2007 về việc hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng có hiệu lực thi hành từ ngày 31/8/2007; Vì vậy, Chủ đầu tư có thể báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định việc điều chỉnh hợp đồng.

Căn cứ hướng dẫn trên, Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận
- Như trên;
- Bộ Lao động Thương binh & Xã hội;
- Viện Kinh tế Xây dựng;
- Lưu VP - BXD, Vụ KTTC, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
Vũ Thị Hoà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 08/BXD-KTTC về việc bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng công trình thuộc dự án nâng cấp, mở rộng trường Công nhân Kỹ thuật và Bồi dưỡng Xuất khẩu Lao động do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.080

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49