Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 08/BXD-GĐ 2018 Danh mục hồ sơ cần cũng cấp cho việc nghiệm thu công trình xây dựng

Số hiệu: 08/BXD-GĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Minh Hà
Ngày ban hành: 20/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/BXD-GĐ
V/v trả lời kiến nghị của Ban quản lý dự án Biên Hòa

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 3099/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ ngày 05/4/2018 về việc trả lời kiến nghị của Ban quản lý dự án Biên Hòa về nội dung kiến nghị: “Danh mục các hồ sơ Chủ đầu tư cần cung cấp cho Cơ quan chuyên môn về xây dựng để thực hiện việc Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại Điều 32 Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình đã được liệt kê tại Phụ lục III kèm theo Thông tư số 26/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Các thành phần hồ sơ: Hồ sơ dự thầu của đơn vị trúng thầu, quyết định chỉ định thầu, hợp đồng, tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của các nhà thầu là hồ sơ chủ đầu tư cần cung cấp cho cơ quan chuyên môn về xây dựng.

Các thành phần hồ sơ: Hồ sơ mời thầu (HSMT) và năng lực đơn vị lập HSMT; Hồ sơ năng lực của đơn vị thẩm tra HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu không nằm trong danh mục hồ sơ chủ đầu tư cần cung cấp cho cơ quan chuyên môn về xây dựng.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng đối với kiến nghị của Ban quản lý dự án Biên Hòa./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Quang Hùng (để b/c);
- Ban quản lý dự án Biên Hòa;
- Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Lưu: VT, G
Đ1.

TL. BTRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC
VCHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DNG
Phạm
Minh Hà

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 08/BXD-GĐ ngày 20/04/2018 về Danh mục hồ sơ cần cung cấp để thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.192

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!