Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 07/BXD-PTĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Thị Hạnh
Ngày ban hành: 08/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 07/BXD-PTĐT
V/v hướng dẫn những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 8795/SXD-TCCB ngày 27/10/2009 về việc đề nghị hướng dẫn những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Bộ Xây dựng có những ý kiến như sau:

- Tại khoản 7, mục II, phần I của Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008 của liên Bộ: Xây dựng và Nội vụ về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng (sau đây gọi tắt là TTLT số 20) đã quy định Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn “Về phát triển đô thị”.

- Tại khoản 5, mục II, phần I của TTLT số 20 quy định Sở Quy hoạch kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn “Về kiến trúc, quy hoạch xây dựng” trong đó có quy hoạch xây dựng, kiến trúc, cảnh quan đô thị.

- Tại khoản 3, điều 6 của Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 9/10/2009 của Bộ Xây dựng quy định: “Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Kiến trúc Quy hoạch thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm giúp UBND cấp tỉnh rà soát đánh giá tình hình phân loại đô thị, chương trình phát triển đô thị trong phạm vi địa bàn...”.

- Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 7/5/2009 của Chính phủ đã xác định một trong những mục tiêu phân loại đô thị là nâng cao chất lượng và phát triển đô thị bền vững, trong đó có hai nội dung mới so với Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 5/10/2001 của Chính phủ là tiêu chuẩn về Kiến trúc cảnh quan đô thị và Chương trình phát triển đô thị.

Theo các quy định trên thì Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan có trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực phân loại đô thị; Sở Quy hoạch Kiến trúc TP. HCM có trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch. Do vậy Sở Quy hoạch kiến trúc có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng trong việc nghiên cứu, đề xuất chương trình phát triển đô thị, kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trên đây là những hướng dẫn của Bộ Xây dựng để Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện công tác phân loại đô thị và xây dựng chương trình phát triển đô thị theo quy định của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 34/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng./.

 


Nơi nhận:
Như trên;
BT. Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
TT. Cao Lại Quang (để b/c);
Lưu VP, PTĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC PTĐT
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hạnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 07/BXD-PTĐT ngày 08/04/2010 hướng dẫn những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.455

DMCA.com Protection Status
IP: 3.222.251.91