Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 07/BXD-KTQH hướng dẫn Luật Quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 07/BXD-KTQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Vương Anh Dũng
Ngày ban hành: 28/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 07/BXD-KTQH
V/v: hướng dẫn triển khai Luật Quy hoạch đô thị

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 3780/SQHKT-QHKV2 ngày 30/12/2009 của Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hồ Chí Minh về việc đề nghị hướng dẫn nhằm triển khai thực hiện Luật Quy hoạch đô thị, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1) Đối với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung quận, huyện đã được Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch thì tiếp tục lập đồ án theo Nghị định 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quy hoạch xây dựng, Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 7/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

Các đồ án điều chỉnh quy hoạch chung quận, huyện được duyệt sẽ là căn cứ lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trên địa bàn quận, huyện.

2) Đối với đồ án quy hoạch chung các khu chức năng đô thị, chưa phê duyệt nhiệm vụ thì triển khai lập quy hoạch phân khu theo Luật Quy hoạch đô thị.

3) Đối với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt nhiệm vụ thì tiếp tục lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 mà không phải đổi tên đồ án. Tuy nhiên, nội dung đồ án cần kết hợp với nội dung quy hoạch phân khu theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị.

Đối với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 chưa được phê duyệt nhiệm vụ thì triển khai lập quy hoạch phân khu theo Luật Quy hoạch đô thị.

4) Về phân loại đô thị để xác định cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đô thị: căn cứ điều 4 và điều 44 Luật Quy hoạch đô thị thì các thị trấn thuộc các huyện ngoại thành của Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị loại IV hoặc loại V và thẩm quyền quyền phê duyệt quy hoạch chung các thị trấn này thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hồ Chí Minh triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTQH.

TL.BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vương Anh Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 07/BXD-KTQH hướng dẫn Luật Quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.978
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.109