Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 06/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc Trả lời công văn số 310/SXD-QLKTQH của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau.

Số hiệu: 06/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trịnh Huy Thục
Ngày ban hành: 29/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/BXD-QLN
V/v: Trả lời công văn số 310/SXD-QLKTQH của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau.

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2006 

Kính gửi: Sở xây dựng tỉnh Cà Mau

Ngày 08 tháng 5 năm 2006 Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau có văn bản số 310/SXD-QLKTQH đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến hướng dẫn xử lý một số trường hợp có liên quan đến công tác quản lý nhà. Sau khi nghiên cứu nội dung văn bản số 310/SXD-QLKTQH, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng theo các chính sách quy định tại Điều 2 của Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội là các loại nhà đất thực tế Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng từ trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 mà nay không thuộc diện xử lý theo Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội thì đều thuộc diện xác lập sở hữu toàn dân;

2. Đối với nhà đất thuộc diện phải thực hiện các chính sách quy định tại Điều 2 của Nghị quyết số 23/2003/QH11 của Quốc hội nhưng đến ngày Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chưa ra quyết định giải quyết hoặc đã ra quyết định giải quyết nhưng trên thực tế chưa thực hiện được quyết định đó thì xử lý theo Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11;

3. Đối với nhà đất không thuộc diện Điều chỉnh của Nghị quyết số 23/2003/QH11 của Quốc hội thì chủ sở hữu nhà ở đó được thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật./.Nơi nhận:

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ

- Như trên;

 

- UBND tỉnh Cà Mau;
- Lưu VP, Cục QLN (2b).

 

 

Trịnh Huy Thục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 06/BXD-QLN ngày 29/05/2006 của Bộ Xây dựng về việc Trả lời công văn số 310/SXD-QLKTQH của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.642

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.204
server250