Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 05/BXD-HTKT về việc chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty Thi công và Cấp nước Quảng Ninh do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 05/BXD-HTKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Ngô Hồng Quang
Ngày ban hành: 28/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 05/BXD-HTKT
V/v chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty Thi công và Cấp nước Quảng Ninh.

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty Thi công và Cấp nước Quảng Ninh.

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 184/CTN-CV ngày 21/3/2009 của Công ty Thi công và Cấp nước Quảng Ninh về việc chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty Thi công và Cấp nước Quảng Ninh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, việc cổ phần hóa hoặc chuyển sang mô hình Công ty TNHH Nhà nước một thành viên của các doanh nghiệp nhà nước để phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh là cần thiết. Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1126/QĐ-TTg ngày 28/8/2007 về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) Quảng Ninh giai đoạn 2007-2010, trong đó có chủ trương chuyển đổi Công ty Thi công và Cấp nước Quảng Ninh thành công ty cổ phần trong năm 2009.

Trường hợp Công ty Thi công và Cấp nước Quảng Ninh nhận thấy chưa đủ điều kiện để thực hiện cổ phần hóa Công ty trong năm 2009 và trước mắt chuyển thành Công ty TNHH Nhà nước một thành viên, đề nghị Công ty báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh để UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp đã được phê duyệt tại Quyết định số 1126/QĐ-TTg .

Bộ Xây dựng với chức năng quản lý nhà nước về hoạt động cấp nước đô thị sẽ có ý kiến cụ thể khi Thủ tướng Chính phủ yêu cầu./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c)
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu VP, Cục HTKT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Ngô Hồng Quang

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 05/BXD-HTKT về việc chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty Thi công và Cấp nước Quảng Ninh do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.102
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.201.102