Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9362/TCHQ-PC năm 2015 xử lý tiền bán tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 9362/TCHQ-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Văn Hải
Ngày ban hành: 12/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 9362/TCHQ-PC
V/v xử lý tiền bán tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Trả lời công văn số 2750/HQHN-TXNK ngày 14/9/2015 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc xử lý tiền bán tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về nội dung vướng mắc liên quan đến “số tiền thu được phải nộp Ngân sách Nhà nước hay gửi tài khoản tạm giữ của cơ quan tài chính:

Việc xử lý tiền thu được từ bán tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu đã được quy định cụ thể tại các khoản 1.a, khoản 2 và khoản 3 Điều 8 Thông tư 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính. Đ nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội căn cứ quy định nêu trên để thực hiện.

2. Về nội dung vướng mắc liên quan đến “trường hợp gửi vào tài khoản tạm giữ của cơ quan tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước thì hạch toán kế toán như thế nào”: Tổng cục Hải quan ghi nhận nội dung này và sẽ có hướng dẫn cụ thể trong thời gian sớm nhất.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Hà Nội biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT
, PC (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9362/TCHQ-PC năm 2015 xử lý tiền bán tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.466

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.74.227