Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 610/UBND-CT xử lý vi phạm trong lĩnh vực khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 610/UBND-CT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Huy Tưởng
Ngày ban hành: 26/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 610/UBND-CT
V/v xử lý vi phạm trong lĩnh vực khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các sở, ngành: Y tế, Công thương, Công an TP, Thông tin – Truyền thông, Văn hóa – Thể thao và Du lịch;
- Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội.

 

UBND Thành phố nhận được văn bản số 1547/BC-QLTT ngày 08/12/2009 của Chi cục Quản lý thị trường báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về hành nghề khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại các phòng khám đông y trên địa bàn Hà Nội (gửi bản chụp đính kèm).

Về việc này, UBND Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Giao sở Y tế có biện pháp chấn chỉnh kịp thời các phòng khám có vi phạm tại văn bản nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, báo cáo UBND Thành phố.

- Sở Thông tin và Truyền thông, sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch có biện pháp chấn chỉnh việc tuyên truyền, quảng cáo của các cơ sở khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền để tránh gây hiểu lầm cho người dân do tuyên truyền quảng cáo không đúng sự thật, không đúng với khả năng, hiệu quả của việc khám chữa bệnh, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về tuyên truyền, quảng cáo.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các Đ/c PCT: Nguyễn Huy Tưởng, Đào Văn Bình, Ngô Thị Thanh Hằng;
- CVP, các PVP: Nguyễn Ngọc Sơn, Đỗ Đình Hồng, LĐ, VH, CT;
- Lưu: VT, CT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 610/UBND-CT xử lý vi phạm trong lĩnh vực khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.160
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.227.202