Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4725/TCHQ-PC xin tạm hoãn thi hành phạt tiền do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4725/TCHQ-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 10/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4725/TCHQ-PC
V/v xin tạm hoãn thi hành phạt tiền

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam.
(Địa chỉ: Khu công nghiệp Đại An, Hải Dương)

 

Trả lời công văn số 1071/2012/CV-SDVN ngày 28/8/2012 của Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam về việc xin tạm hoãn thi hành phạt tiền theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 và điểm c khoản 2 Điều 12 Luật khiếu nại năm 2011 thì người khiếu nại có quyền khiếu nại đối với quyết định thi hành chính nếu có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Trong thời gian khiếu nại, người khiếu nại vẫn phải chấp hành quyết định hành chính mà mình khiếu nại.

- Điều 65 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2008) và khoản 3 Điều 37 Nghị định 97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2009/NĐ-CP ngày 18/2/2009) quy định việc hoãn chấp hành quyết định phạt tiền được áp dụng đối với trường hợp cá nhân bị phạt tiền 500.000 đồng trở lên đang gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế, không có quy định đối với tổ chức.

Tuy nhiên, căn cứ Điều 35 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định trong quá trình giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính nếu xét thấy việc thi hành quyết định đó sẽ gây hậu quả khó khắc phục hoặc Công ty có thể đề nghị người ra quyết định phạt tiền xem xét để được nộp tiền phạt nhiều lần nếu đáp ứng các quy định tại Điều 27 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP.Hải Phòng (để biết);
- Lưu: VT, PC (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4725/TCHQ-PC xin tạm hoãn thi hành phạt tiền do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.375
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41