Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4724/TCHQ-PC trả lời công văn 2756/HQHCM-CBLXL do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4724/TCHQ-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 10/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4724/TCHQ-PC
V/v trả lời công văn số 2756/HQHCM-CBLXL

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2756/HQHCM-CBLXL ngày 30/8/2012 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xin ý kiến xử lý và kiến nghị gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm của Công ty TNHH thương mại dịch vụ NNQ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 23, điểm b khoản 2 Điều 32 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ; trên cơ sở xem xét nội dung báo cáo và hồ sơ vụ việc hiện có do Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cung cấp thì Tổng cục không có cơ sở để gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt đối với trường hợp vi phạm của Công ty TNHH thương mại dịch vụ NNQ nêu trên.

- Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 56, Điều 121 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002; điểm b, điểm c khoản 4, khoản 5 Điều 23 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ để xem xét xử lý đối với vụ việc vi phạm trong trường hợp không ra quyết định xử phạt theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4724/TCHQ-PC trả lời công văn 2756/HQHCM-CBLXL do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.495
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70