Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4469/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần XD TM DV Đăng Minh

Số hiệu: 4469/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 30/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4469/TCT-DNK
V/v: Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần XD TM DV Đăng Minh

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11665/CT-TTr1-Đ4 ngày 20/11/2006 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc “Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 2910/QĐ-TCT ngày 08/11/2006 của Tổng cục Thuế”; về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo nội dung của Biên bản kiểm tra quyết toán thuế tại Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Đăng Minh theo Quyết định số 2361/QĐ-TCT ngày 29/9/2006 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc “Kiểm tra và đôn đốc thu nộp ngân sách Nhà nước” thì Đội kiểm tra số 1 Tổng cục Thuế không có kết luận Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Đăng Minh có hành vi vi phạm hành chính. Do vậy, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh không phải ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Đăng Minh.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Phạm Văn Huyến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4469/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần XD TM DV Đăng Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.959
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112