Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4043/BTP-PLHSHC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Thị Kim Thoa
Ngày ban hành: 24/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4043/BTP-PLHSHC
V/v một số vướng mắc liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Trả lời Công văn số 2094/TCHQ-PC ngày 27/4/2012 của Tổng cục Hải quan về một số vướng mắc liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

1. Đối với hành vi nộp hồ sơ thanh khoản không đúng thời hạn quy định

Hiện nay, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính chưa quy định cụ thể việc xử phạt đối với hành vi vi phạm nhiều lần trong cùng lĩnh vực. Tuy nhiên, đối với trường hợp vi phạm nhiều lần (chẳng hạn như: hành vi chậm nộp hồ sơ thanh khoản lặp lại nhiều lần ở các thời điểm khác nhau …) mà chỉ xử phạt đối với một hành vi vi phạm với tình tiết tăng nặng là vi phạm nhiều lần là chưa phù hợp với nguyên tắc một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm được quy định tại khoản 4 Điều 3 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính. Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp nhất trí với ý kiến thứ hai. Hiện nay, dự thảo Luật xử lý vi phạm hành chính (dự thảo ngày 10/5/2012) đã quy định cụ thể trường hợp một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm (điểm d khoản 1 Điều 3 dự thảo).

2. Đối với hành vi lưu hành phương tiện trên lãnh thổ Việt Nam quá thời hạn quy định

Hành vi vi phạm này được quy định tại Nghị định số 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, Bộ Tư pháp nhận thấy, hành vi lưu hành phương tiện trên lãnh thổ Việt Nam quá thời hạn quy định và hành vi không tái xuất phương tiện vận tải nhập cảnh đúng thời gian quy định (được quy định tại Nghị định số 18/2009/NĐ-CP) là hành vi vi phạm khác nhau, do đó, cần tiến hành xử phạt theo hai Nghị định khác nhau (Nghị định số 34/2010/NĐ-CP và Nghị định số 18/2009/NĐ-CP).

Trên đây là ý kiến trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp về một số vướng mắc liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính; xin chuyển Tổng cục Hải quan nghiên cứu.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Hoàng Thế Liên (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ PL HS-HC (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PL HÌNH SỰ - HÀNH CHÍNH
Nguyễn Thị Kim Thoa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4043/BTP-PLHSHC ngày 24/05/2012 vướng mắc liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.038

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196