Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 36/UBDT-TTr báo cáo tiến độ xây dựng Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công tác dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 36/UBDT-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Phan Văn Hùng
Ngày ban hành: 14/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/UBDT-TTr
V/v báo cáo tiến độ xây dựng Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công tác dân tộc.

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Nhận được Công văn số 10261/BTP-PLHSHC ngày 27/12/2012 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo tình hình xây dựng các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, Ủy ban Dân tộc giao Ban Soạn thảo rà soát quá trình xây dựng Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công tác dân tộc và tiếp tục thực hiện theo kế hoạch; tiến hành Hội thảo kết hợp với khảo sát tại một số tỉnh thuộc 03 khu vực: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ và thực hiện các quy trình tiếp theo của việc xây dựng nghị định.

Ủy ban Dân tộc báo cáo tiến độ xây dựng Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công tác dân tộc (Có báo cáo chi tiết kèm theo) gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB (B/c);
- Các Thứ trưởng, PCN;
- Ban Soạn thảo;
- Thanh tra UB;
- Website UBDT;
- Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Phan Văn Hùng

 


BÁO CÁO

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG XÂY DỰNG CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Công văn 36/UBDT-TTr ngày 14/01/2013 của Ủy ban Dân tộc)

Stt

Tên Nghị định

Cơ quan, đơn vị chủ trì

Thời gian, trình Chính phủ (Theo Quyết định số 1473/QĐ-TTg)

Tiến độ thực hiện

Khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất

1

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công tác dân tộc

Ủy ban Dân tộc

Tháng 01/2013

- Thành lập Ban soạn thảo (BST); Tổ biên tập (TBT); phân công nhiệm vụ thành viên BST, TBT (tháng 5/2012).

- Họp BST, TBT (tháng 5/2012).

- Xây dựng đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết, phiếu khảo sát (tháng 6, 7/2012).

- Mở hòm thư điện tử lấy ý kiến các thành viên BST, TBT (tháng 6/2012).

- Lấy ý kiến các nhà khoa học tại Hà Nội (tháng 8/2012).

- Tiếp thu các ý kiến, hoàn chỉnh đề cương chi tiết (tháng 9 đến nay).

- Chưa có Luật, Pháp lệnh về công tác dân tộc; chưa có văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 05/2011/NĐ-CP của các Bộ, ngành liên quan.

- Luật xử lý vi phạm hành chính mới ban hành do vậy cần có thời gian để nghiên cứu, áp dụng.

- Việc xác định các hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc là vấn đề phức tạp, nhạy cảm cần thời gian nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.

- Kinh phí xây dựng Nghị định còn hạn chế, chưa cân đối được từ các nguồn khác để đảm bảo cho công tác xây dựng Nghị định.

- Đề nghị: Được điều chỉnh thời gian xây dựng Nghị định đến Quý IV/2013.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 36/UBDT-TTr báo cáo tiến độ xây dựng Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công tác dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.754

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.161