Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2744/TCHQ-PC trả lời Công văn 0200/HQQN-TMXL vướng mắc việc xác định trị giá hàng vi phạm do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2744/TCHQ-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 27/05/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2744/TCHQ-PC
V/v trả lời CV số 0200/HQQN-TMXL

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Về vấn đề vướng mắc trong việc xác định trị giá hàng vi phạm nêu tại công văn số 200/HQQN-TMXL ngày 11/2/2010 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, ngày 30/3/2010 Bộ Tài chính đã có công văn số 3816/BTC-TCHQ trao đổi ý kiến với Bộ Tư pháp và ngày 15/4/2010 Bộ Tư pháp đã có công văn số 1047/BTP-PLHSHC trả lời. Tổng cục Hải quan gửi công văn số 1047/BTP-PLHSHC của Bộ Tư pháp để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết, tham khảo thực hiện./. (gửi kèm công văn số 1047/BTP-PLHSHC ngày 15/4/2010 của Bộ Tư pháp).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính (để biết);
- Lưu: VT (1), PC (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG  
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2744/TCHQ-PC trả lời Công văn 0200/HQQN-TMXL vướng mắc việc xác định trị giá hàng vi phạm do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.102
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10