Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 249/TCT-CS 2018 xử phạt vi phạm hành chính xăng dầu đang trên đường vận chuyển

Số hiệu: 249/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 16/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 249/TCT-CS
V/v xử phạt vi phạm hành chính.

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngày 22/08/2017, Tổng cục Thuế đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-TCT về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu trong ngành thuế. Để chủ động hơn nữa trong công tác quản lý thuế, phối hợp với các Bộ, Ban, ngành, các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời, hiệu quả tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, Tổng cục Thuế hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính đối với xăng dầu đang trên đường vận chuyển như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; căn cứ Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 08/05/2015 của liên Bộ Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường thì xăng dầu đang trên đường vận chuyển phải có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của xăng dầu là hợp pháp. Tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, nếu thương nhân, chủ phương tiện vận tải hoặc người điều khiển phương tiện vận tải không xuất trình đầy đủ hoặc không có hóa đơn, chứng từ theo quy định thì bị xử phạt như sau:

(1) Trường hợp xăng dầu nhập khẩu đang trên đường vận chuyển không có hoặc có nhưng không đầy đủ hóa đơn, chng từ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 08/05/2015 của liên Bộ Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thì bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP nêu trên.

(2) Trường hợp xăng dầu nhập khẩu đang trên đường vận chuyển nếu xác định là xăng dầu nhập lậu thì bị xử phạt theo Điều 17 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ.

(3) Trường hợp xăng dầu đang trên đường vận chuyển trên biển không có hoặc có nhưng không đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của xăng dầu thì bị xử phạt theo khoản 2 và khoản 3 Điều 15 Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

(4) Trường hợp xăng dầu sản xuất, kinh doanh trong nước đang trên đường vận chuyển không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính:

- Nếu không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ do li của người bán thì người bán bị xử phạt theo điểm b Khoản 4 Điều 38 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ.

- Nếu không có đy đủ hóa đơn, chứng từ do lỗi của người mua thì người mua bị x phạt theo khoản 6 Điều 3 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/05/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 39 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ.

Trường hợp xăng dầu sản xuất, kinh doanh trong nước đang trên đường vận chuyển không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp dẫn đến hành vi khai sai làm thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế, khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm thì ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo quy định, người nộp thuế còn bị xử lý truy thu thuế và bị xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo Điều 13 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường phổ biến cho các cơ quan thuế cấp dưới, đồng thời phổ biến tới các cơ quan chức năng cùng cấp trên địa bàn tham gia công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu về các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với xăng dầu đang trên đường vận chuyển nêu trên./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: PC, CST, TTr, TCHQ-BTC;
- Các Vụ: PC, TTr, DNL, TTHT-TCT;
- We
bsite TCT;
- Lưu
: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 249/TCT-CS ngày 16/01/2018 về xử phạt vi phạm hành chính đối với xăng dầu đang trên đường vận chuyển do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.315

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.151.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!