Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 173/BNN-TCLN về trả lời kiến nghị nâng mức xử lý nặng hơn, xử thật nghiêm lâm tặc và cán bộ Kiểm lâm tiếp tay cho lâm tặc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 173/BNN-TCLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 14/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 173/BNN-TCLN
V/v trả lời kiến nghị của cử tri các tỉnh An Giang, Bạc Liêu, Bắc Kạn, Bình Thuận, Bến Tre, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Yên Bái

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh: An Giang, Bạc Liêu, Bắc Kạn, Bình Thuận, Bến Tre, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Yên Bái;
- Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được kiến nghị của cử tri các tỉnh An Giang, Bạc Liêu, Bắc Kạn, Bình Thuận, Bến Tre, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Yên Bái; xin được trả lời như sau:

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ

Cử tri phản ánh, tình trạng lâm tặc chặt phá rừng còn nhiều, việc phá rừng đầu nguồn gây ngập lụt vào mùa mưa và hạn hán vào mùa khô, ảnh hưởng nhiều đến đời sống của nhân dân, trong khi lực lượng Kiểm lâm còn thiếu và yếu. Đề nghị Nhà nước sửa đổi các quy định của pháp luật theo hướng nâng mức xử lý nặng hơn, xử thật nghiêm lâm tặc và cán bộ Kiểm lâm tiếp tay cho lâm tặc và tăng cường nhân lực, thẩm quyền, công cụ hỗ trợ cho lực lượng Kiểm lâm nhằm tăng hiệu quả trong công tác bảo vệ rừng.

TRẢ LỜI

Trước hết Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cảm ơn cử tri các tỉnh An Giang, Bạc Liêu, Bắc Kạn, Bình Thuận, Bến Tre, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Yên Bái đã quan tâm đến công tác quản lý bảo vệ rừng nói chung, lực lượng Kiểm lâm nói riêng. Vấn đề cử tri đề cập Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến trả lời như sau:

Thời gian vừa qua, tình hình xâm hại tài nguyên rừng xảy ra tại nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có một số vụ phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật tại các khu rừng đầu nguồn gây bức xúc trong dư luận xã hội. Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh kiểm tra, kiên quyết xử lý các tập thể, cá nhân có sai phạm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

1. Về chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm về quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản:

Hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tích cực chỉ đạo xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2012, thay thế Nghị định số 99/2009/NĐ-CP ngày 02/11/2009 của Chính phủ. Nội dung dự thảo Nghị định theo hướng quy định đầy đủ, rõ ràng hơn các hành vi vi phạm về quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, đồng thời tăng mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm phổ biến, đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa, hạn chế tình trạng khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái pháp luật.

2. Về công tác kiện toàn, nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm.

Trong thời gian qua, tại một số địa phương xảy ra tình trạng cán bộ Kiểm lâm lợi dụng quyền hạn trong thi hành công vụ, gây phiền hà cho doanh nghiệp, cá nhân, thậm chí có trường hợp tiếp tay cho lâm tặc phá rừng. Trước tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản đề nghị các địa phương kiên quyết xử lý các tập thể, cá nhân có sai phạm và đã ban hành Chỉ thị số 3714/CT-BNN-TCLN ngày 15/12/2011 về việc tăng cường chấn chỉnh hoạt động của lực lượng kiểm lâm, đồng thời chỉ đạo Tổng cục Lâm nghiệp và các cơ quan có liên quan xây dựng đề án "Đổi mới, kiện toàn và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động Kiểm lâm giai đoạn 2012-2020", trình Chính phủ xem xét quyết định, nhằm tạo điều kiện về hành lang pháp lý cho lực lượng Kiểm lâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh An Giang, Bạc Liêu, Bắc Kạn, Bình Thuận, Bến Tre, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Yên Bái để trả lời kiến nghị của cử tri./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (b/c)
- VPQH (Vụ Dân nguyện);
- VPCP (Vụ Tổng hợp);
- VP Bộ (Phòng Tổng hợp);
- Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 173/BNN-TCLN về trả lời kiến nghị nâng mức xử lý nặng hơn, xử thật nghiêm lâm tặc và cán bộ Kiểm lâm tiếp tay cho lâm tặc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.130

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.148.211