Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1509/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng hoá đơn

Số hiệu: 1509/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1509/TCT-PCCS
V/v: Xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng hoá đơn

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Phú Yên

 

Trả lời công văn số 434/CT-TTr1 ngày 30/03/2007 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên về việc xử phạt vi phạm về sử dụng hoá đơn của Công ty vật tư tổng hợp Phú Yên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 3, Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế có quy định: “Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế là hai năm kể từ ngày hành vi vi phạm hành chính được thực hiện. Đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế được xác định là hành vi trốn thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định tại các Luật, Pháp lệnh về Thuế”.

Căn cứ Điều 24, Luật thuế giá trị gia tăng; Điều 27 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: “Nếu phát hiện và có kết luận có sự khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm truy thu tiền thuế, tiền phạt hoặc hoàn tiền thuế trong thời hạn 05 năm về trước, kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế. Trường hợp cơ sở kinh doanh không đăng ký kê khai, nộp thuế thì thời hạn truy thu tiền thuế, tiền phạt kể từ khi cơ sở kinh doanh bắt đầu hoạt động.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp vi phạm về sử dụng hoá đơn của Công ty vật tư tổng hợp Phú Yên (từ năm 1999 đến 2003) đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, thời hiệu xử phạt đối với hành vi trốn thuế theo quy định tại các Luật thuế vẫn còn hiệu lực thi hành. Vì vậy, để có cơ sở xử lý vi phạm đối với hành vi trốn thuế của Công ty vật tư tổng hợp Phú Yên, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Phú Yên tiếp tục phối hợp với cơ quan công an để có kết luận chính xác về hành vi vi phạm về thuế của Công ty vật tư tổng hợp Phú Yên làm căn cứ xử lý theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Phú Yên được biết và thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1509/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng hoá đơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.220
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122