Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 07/BXD-TTr năm 2019 về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 07/BXD-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Chu Hồng Uy
Ngày ban hành: 07/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/BXD-TTr
V/v trả lời kiến nghị của Cục Đường sắt Việt Nam

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Đường sắt Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 3117/VPCP-ĐMDN ngày 18/4//2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển nội dung kiến nghị của Cục Đường sắt Việt Nam đến Bộ Xây dựng để xem xét, xử lý và trả lời về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 69 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ và Điều 25 Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 25/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, quy định khi phát hiện vi phạm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp lập biên bản gửi người có thẩm quyền xử phạt để xử lý theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Cục Đường sắt Việt Nam nghiên cứu, áp dụng phù hợp quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm H
ng Hà (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Quang Hùng (để b/c);
- Chánh Thanh tra (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để công khai theo quy định);
- Lưu: VT, TTr.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA
Chu Hồng Uy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 07/BXD-TTr năm 2019 về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


88
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.136.184