Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 97/CV-BTDKT về thời hạn đề nghị khen thưởng Kỷ niệm chương hoạt động cách mạng, kháng chiến bị địch bắt tù đày do Ban Thi đua – Khen thưởng ban hành

Số hiệu: 97/CV-BTDKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Nguyễn Kim Dũng
Ngày ban hành: 10/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/CV-BTDKT
V/v thời hạn đề nghị khen thưởng Kỷ niệm chương hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 07 năm 2007

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các quận, huyện

Từ năm 1997 đến nay, Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng đã trình Thủ tướng Chính phủ 13 đợt, với trên 5.000 trường hợp được tặng thưởng Kỷ niệm chương cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.

Để giải quyết dứt điểm việc khen thưởng nói trên, Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố sẽ tham mưu UBND thành phố tiếp tục trình Thủ tướng Chính phủ đợt 14, là đợt cuối cùng xét và đề nghị tặng thưởng Kỷ niệm chương cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày đối với cán bộ và nhân dân thuộc thành phố Đà Nẵng.

Với tinh thần trên, Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố đề nghị UBND các quận, huyện:

1. Thông báo rộng rãi cho cán bộ và nhân dân của địa phương là đối tượng hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày chưa làm khen thưởng để biết và kê khai hồ sơ đề nghị khen thưởng.

2. Có kế hoạch rà soát để tránh bỏ sót trường hợp đủ điều kiện được khen thưởng. Đồng thời, tránh khen thưởng trùng lắp (đã được khen thưởng nhưng vẫn làm hồ sơ đề nghị khen thưởng).

3. Tiếp tục xét và lập thủ tục trình Chủ tịch UBND thành phố (qua Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố) đề nghị tặng thưởng Kỷ niệm chương cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. Thời gian gửi hồ sơ về Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố Đà Nẵng trước ngày 31 tháng 7 năm 2007.

Sau ngày 31 tháng 7 năm 2007 kết thúc việc đề nghị tặng thưởng Kỷ niệm chương cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày đối với cán bộ và nhân dân thuộc thành phố Đà Nẵng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT UBND TP (để b/c);
- Hội Tù yêu nước TP DN;
- Lưu: BTDKT.

TRƯỞNG BAN
Nguyễn Kim Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 97/CV-BTDKT về thời hạn đề nghị khen thưởng Kỷ niệm chương hoạt động cách mạng, kháng chiến bị địch bắt tù đày do Ban Thi đua – Khen thưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.308

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.171.214