Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 969/TTg-QHQT năm 2013 đồng ý việc tiếp nhận 02 xe cứu hỏa tặng Công an tỉnh Bình Phước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 969/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 03/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 969/TTg-QHQT
V/v đồng ý việc tiếp nhận 02 xe cứu hỏa tặng Công an tỉnh Bình Phước

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4284/BKHĐT-KTĐN ngày 24 tháng 6 năm 2013 về việc tiếp nhận 02 xe cứu hỏa tặng Công an tỉnh Bình Phước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau;

1. Đồng ý việc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tiếp nhận 02 xe cứu hỏa đã qua sử dụng đăng ký lần đầu năm 1997 và năm 2001 do ông Lee Chung Ho (quốc tịch Hàn Quốc) tặng Công an tỉnh Bình Phước (khoản viện trợ), với điều kiện 02 xe cứu hỏa trên đạt 80% giá trị sử dụng mới theo chứng nhận giám định chất lượng của cơ quan có thẩm quyền.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước chỉ đạo các đơn vị trực thuộc liên quan kiểm tra chất lượng 02 xe ô tô cứu hỏa nói trên; chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng khoản viện trợ theo đúng quy định tại Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH; TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).HN

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 969/TTg-QHQT năm 2013 đồng ý việc tiếp nhận 02 xe cứu hỏa tặng Công an tỉnh Bình Phước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.172

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174