Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 96/UBDT-CSDT năm 2019 thực hiện chế độ, chính sách đối với thôn đặc biệt khó khăn khi sắp xếp lại do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 96/UBDT-CSDT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Bùi Văn Lịch
Ngày ban hành: 28/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 96/UBDT-CSDT
V/v thực hiện chế độ, chính sách đối với thôn ĐBKK khi sắp xếp lại

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Ban Dân tộc tỉnh Sơn La

Ủy ban Dân tộc nhận được văn bản số 36/BDT ngày 14/01/2019 của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La về việc đề nghị hướng dẫn chính sách đầu tư, hỗ trợ cho bản đặc biệt khó khăn (ĐBKK) và chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được phân công công tác tại bản có điều kiện kinh tế xã hội ĐBKK sau khi sáp nhập; sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

- Căn cứ Tờ trình số 741/TT-UBND ngày 15/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, II, I vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La, Ủy ban Dân tộc đã tổng hợp, tổ chức lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan và trình Thủ tướng Chính phủ theo Tờ trình số 28/TTr-UBDT ngày 13/12/2018 để xem xét quyết định.

- Việc áp dụng các chế độ, chính sách cho các đối tượng trên địa bàn thôn mới sáp nhập: Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách cho các đối tượng theo danh sách thôn ĐBKK đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 cho đến khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung danh sách thôn ĐBKK.

Ủy ban Dân tộc đề nghị Ban Dân tộc tỉnh Sơn La nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh S
ơn La;
- BT, CN
UBDT (để b/cáo);
- TT, PCN Y Th
ông (để b/c);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu VT, CSDT (3).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
Bùi Văn Lịch

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 96/UBDT-CSDT năm 2019 thực hiện chế độ, chính sách đối với thôn đặc biệt khó khăn khi sắp xếp lại do Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.815

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241