Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 94/VPCP-KGVX về việc thực hiện chính sách đối với người cao tuổi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 94/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 06/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 94/VPCP-KGVX
V/v thực hiện chính sách đối với người cao tuổi

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét Báo cáo của các Đoàn kiểm tra của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam về kết quả thực hiện chính sách đối với người cao tuổi và Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi trong năm 2008, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Để hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra trong Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2005-2010 theo đúng kế hoạch, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện nghiêm túc các nội dung sau đây:

- Các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có kế hoạch cụ thể triển khai Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình; hàng năm báo cáo việc xây dựng kế hoạch và kết quả triển khai Chương trình về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tập hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải chú trọng việc tổ chức triển khai thực hiện các chính sách người cao tuổi trên địa bàn để đảm bảo cho người cao tuổi được thụ hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách của Nhà nước; nếu có vướng mắc phải báo cáo kịp thời các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết. Đồng thời các địa phương phải quan tâm, chỉ đạo và hướng dẫn việc thành lập Quỹ chăm sóc người cao tuổi để đảm bảo đến năm 2010, tất cả các xã, phường, thị trấn đều có Quỹ chăm sóc người cao tuổi.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị sơ kết giữa kỳ Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi (ngày 26 tháng 6 năm 2008), chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức kiểm tra, rà soát việc thực hiện trợ cấp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra trong Quý I năm 2009; hàng năm đôn đốc, kiểm tra, rà soát và báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi của các Bộ, ngành, địa phương.

- Bộ Nội vụ khẩn trương hướng dẫn các địa phương kiện toàn tổ chức về người cao tuổi.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Hội người cao tuổi VN
(12 Lê Hồng Phong, Ba Đình, HN);
- Văn phòng UBQG về người cao tuổi
(số 2 Ngô Thì Nhậm, Hoàn Kiếm, Hà Nội);
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, Các vụ: TH, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 94/VPCP-KGVX về việc thực hiện chính sách đối với người cao tuổi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.166

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0