Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9115/VPCP-TH kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết mười năm Chỉ thị 18/2000/CT-TTg về tăng cường công tác dân vận do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 9115/VPCP-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 23/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 9115/VPCP-TH
V/v kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết mười năm Chỉ thị 18/2000/CT-TTg về tăng cường công tác dân vận

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 2792/TTr-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2009 về Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết mười năm thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ và việc đôn đốc các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt “Năm dân vận của chính quyền” và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc nội dung Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết mười năm thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg; công văn đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt “Năm dân vận của chính quyền” và phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 2792/TTr-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nội vụ biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TH (4b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG TỔNG KẾT CHỈ THỊ SỐ 18/2000/CT-TTG
(Ban hành kèm theo Công văn số 9115/VPCP-TH ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ)

SỐ TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN THỰC HIỆN

CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỜI GIAN

GHI CHÚ

I

Hướng dẫn và phối hợp với các địa phương và các Bộ, ngành thực hiện tổng kết và xây dựng báo cáo tổng kết toàn quốc:

1. Sơ kết, đánh giá quá trình hưởng ứng và thực hiện tốt “Năm dân vận của chính quyền” và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các phương diện;

2. Tác động của Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg đối với việc xây dựng ngành và chính quyền trong sạch, vững mạnh, cải cách hành chính, dân chủ hóa đời sống xã hội, gắn thực hiện Chỉ thị số 18 và thực hiện “Năm dân vận của chính quyền”, phong trào thi đua “Dân vận khéo” với xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác cải cách hành chính ở các ngành và địa phương;

3. Những yếu tố tích cực trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18; các hạn chế, tồn tại và những bài học kinh nghiệm;

4. Phương hướng, giải pháp đẩy mạnh việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18 trong những năm tới.

Bộ Nội vụ

Ban Dân vận TW

Tháng 1/2010

 

II

1. Tổ chức Khảo sát liên ngành, đánh giá 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg “về tăng cường công tác dân vận” tại một số tỉnh đại diện cho khu vực, vùng, miền và một số Bộ, ngành.

2. Xây dựng Dự thảo Báo cáo tổng kết phục vụ Hội nghị tổng kết:

- Tổng hợp kết quả khảo sát, lấy ý kiến thực tiễn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg; kết quả sơ kết thực hiện “Năm dân vận của chính quyền” và phong trào thi đua “Dân vận khéo”;

- Tổng hợp tình hình thực hiện tại ở các ngành và địa phương trên cơ sở tổng hợp từ các báo cáo của các Bộ, ngành và địa phương; xây dựng “Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18 trình Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Nội vụ

Ban Dân vận TW

Quý I-2010

 

III

Tổ chức Hội nghị tổng kết

1. Hình thức tổ chức tổng kết

Tổ chức Hội nghị tổng kết toàn quốc về công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ở các địa phương và các Bộ ngành.

2. Thành phần dự Hội nghị:

Tổng số đại biểu tham dự khoảng 400 người, gồm:

+ Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội;

+ Chủ tịch UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đại diện Sở Nội vụ, Ban Dân vận tỉnh ủy, MTTQ cấp tỉnh;

+ Lãnh đạo Bộ, ngành và đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

3. Địa điểm:

Tại Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh

4. Nội dung:

Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

5. Kinh phí:

- Theo quy định hiện hành, sử dụng nguồn chi ngân sách chi thường xuyên của Bộ Nội vụ; các đại biểu tự lo phương tiện đi lại, tiền ăn, tiền nghỉ.

Bộ Nội vụ

Văn phòng CP, Bộ Tài chính

Tháng 8 năm 2010 (2 ngày)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9115/VPCP-TH kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết mười năm Chỉ thị 18/2000/CT-TTg về tăng cường công tác dân vận do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.161

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182