Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 8951/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 07/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8951/VPCP-KGVX
V/v xuất bản "Báo ảnh Dân tộc và Miền núi" song ngữ

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

- Thông tấn xã Việt Nam;
- Bộ Tài chính.

 

Xét kiến nghị của Thông tấn xã Việt Nam tại Tờ trình số 788/TTXDTMN ngày 25 tháng 9 năm 2012 và Phụ lục số 807/TTX-DTMN ngày 3 tháng 10 năm 2012 về việc xuất bản "Báo ảnh Dân tộc và Miền núi" song ngữ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Thông tấn xã Việt Nam xuất bản ấn phẩm "Báo ảnh Dân tộc và Miền núi" 05 song ngữ 06 kỳ cuối năm 2012 và phát hành tới các đối tượng đã nêu trong Tờ trình số 788/TTXDTMN ngày 25 tháng 9 năm 2012.

Giao Bộ Tài chính phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam khẩn trương thẩm định chi phí xuất bản ấn phẩm "Báo ảnh Dân tộc và Miền núi" song ngữ, bố trí kinh phí bổ sung thực hiện ấn phẩm cho năm 2012, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định theo quy định.

2. Thông tấn xã Việt Nam cần khảo sát và kịp thời xây dựng kế hoạch chi tiết xuất bản và phát hành năm 2013, trong đó có việc mở rộng xuất bản thêm 03 ngữ dân tộc thiểu số của ấn phẩm "Báo ảnh Dân tộc và Miền núi" song ngữ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Thông tấn xã Việt Nam và Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: TT&TT, KH&ĐT, VH-TT&DL;
- Ủy ban Dân tộc;
- Các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTTH, KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8951/VPCP-KGVX ngày 07/11/2012 về xuất bản "Báo ảnh Dân tộc và Miền núi" song ngữ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.355

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.240.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!