Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 887/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 16/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 887/VPCP-QHQT
V/v tham gia thành viên chính thức của Diễn đàn Năng lượng Quốc tế (IEF) và ký Hiến chương IEF.

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (công văn số 1138/TTr-BCT ngày 30 tháng 01 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Chính phủ CHXHCN Việt Nam tham gia Diễn đàn Năng lượng Quốc tế (IEF) với tư cách là thành viên chính thức và thông qua nội dung Hiến chương IEF.

2. Đồng ý một Lãnh đạo Bộ Công Thương tham dự Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn Năng lượng Quốc tế tổ chức tại Riyadh, Ả-rập Xê-út vào ngày 22/02/2011. Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Công Thương thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiến chương IEF.

3. Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Công Thương làm thủ tục đối ngoại liên quan cho việc tham gia IEF và ký Hiến chương IEF.

4. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương đóng niên liễm theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 các Vụ: TH, KTTH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2). 24

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 887/VPCP-QHQT ngày 16/02/2011 về tham gia thành viên chính thức của Diễn đàn Năng lượng Quốc tế (IEF) và ký Hiến chương IEF do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


963
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74