Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 861/TTg-QHQT về việc phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam và Phần Lan đối với Chương trình 135 giai đoạn II do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 861/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 05/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 861/TTg-QHQT
V/v phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam và Phần Lan đối với Chương trình 135 giai đoạn II

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban Dân tộc;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc (công văn số 05/TTr-UBDT, ngày 30 tháng 5 năm 2008) về việc phê duyệt nội dung Hiệp định giữa Việt Nam và Phần Lan về hợp tác hỗ trợ kỹ thuật đối với quản lý, điều hành Chương trình 135 giai đoạn II, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Chính phủ nước Cộng hòa Phần Lan về dự án "Hỗ trợ Quản lý Chương trình 135 giai đoạn II" do Chính phủ Phần Lan tài trợ.

2. Đồng ý ủy quyền Lãnh đạo Bộ Ngoại giao ký Hiệp định trên với đại diện của Chính phủ Phần Lan nhân chuyến thăm Phần Lan từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 6 năm 2008 của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP;
- các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTN, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 861/TTg-QHQT về việc phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam và Phần Lan đối với Chương trình 135 giai đoạn II do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.895
DMCA.com Protection Status

IP: 34.235.127.68