Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 860/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 15/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 860/VPCP-QHQT
V/v tham gia dự án R-PPTA Tiểu vùng Mê Kông mở rộng do ADB tài trợ

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 565/BKHĐT-KTĐN ngày 27 tháng 01 năm 2011 về việc tham gia Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án vùng (R-PPTA) do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ, ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 102/BNN-HTQT ngày 13 tháng 01 năm 2011, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Việt Nam tham gia thực hiện dự án R-PPTA "Thúc đẩy thương mại thông qua tăng cường giải quyết vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) cho các nước Tiểu vùng Mê Kông mở rộng" với nội dung nêu tại văn bản trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối của Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tham gia thực hiện dự án này cùng với các nước khác trong khu vực.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành thủ tục cần thiết với ADB về việc Việt Nam đồng ý tham gia dự án R-PPTA nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ TH, KTN, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).V28

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 860/VPCP-QHQT ngày 15/02/2011 về tham gia dự án R-PPTA Tiểu vùng Mê Kông mở rộng do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.263

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.117.166
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!