Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 856/UBDT-TT về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 856/UBDT-TT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Hoàng Xuân Lương
Ngày ban hành: 28/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 856/UBDT-TT
V/v Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội ĐBCDTTS Việt Nam

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Đồng chí Tổng biên tập các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 975/QĐ-TTg

Tính đến nay đã có nhiều tỉnh trong cả nước triển khai Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam (ĐHĐBCDTTSVN) ở cấp huyện, riêng tỉnh Bắc Giang và đặc biệt là tỉnh Kon Tum – nơi chịu nhiệt hại vô cùng nặng nề của cơn bão số 9 kèm lũ lớn vừa qua là hai tỉnh đầu tiên đã tổ chức xong Đại hội tại địa phương. Nhằm thống nhất định hướng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam (ĐHĐBCDTTSVN) tại các địa phương, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc, ngày 21/10/2009 Ủy ban Dân tộc đã tổ chức cuộc họp với đại diện lãnh đạo các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 975/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nhìn chung thời gian qua, các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 975/QĐ-TTg đều đã quan tâm đưa tin về Đại hội; một số báo, tạp chí đã phản ảnh được những thành tựu đổi mới, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực tại địa phương. Tuy nhiên nhiều báo, tạp chí còn dừng ở mức đưa tin tóm tắt, chưa kịp thời, chưa chủ động bám sát cơ sở, chưa tập trung phân tích, phản ảnh các thành tựu phát triển, các gương tập thể, cá nhân điển hình của địa phương. Bên cạnh đó việc cung cấp thông tin, định hướng của các bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội cũng chưa kịp thời, toàn diện.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội ĐBCDTTSVN, các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 975/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cần tập trung vào một số vấn đề sau:

1. Từ nay đến cuối tháng 12 năm 2009, trong một thời gian ngắn, các tỉnh sẽ cùng lúc tập trung triển khai Đại hội tại địa phương. Các báo, tạp chí cần nghiên cứu quán triệt sâu sắc, đầy đủ nội dung Chỉ thị 35-CT/TW ngày 08/5/2009 của Ban Bí thư, Quyết định số 757/QĐ-TTg ngày 08/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn số 04/HD-BCĐ ngày 11/8/2009 của Ban Chỉ đạo ĐHĐBCDTTSVN để tuyên truyền về Đại hội tại các địa phương, trong đó lưu ý:

- Thông qua các thành tựu, thành tích trên mọi lĩnh vực, qua các thời kỳ của vùng đồng bào dân tộc thiểu số khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; khẳng định công lao, đóng góp và sự phấn đấu, hy sinh to lớn của đồng bào các dân tộc với sự nghiệp cách mạng, trong kháng chiến trước đây và trong xây dựng đất nước hiện nay.

- Góp phần phát hiện và tôn vinh, biểu dương các gương cá nhân, tập thể, điển hình, tiên tiến qua các thời kỳ, trên nhiều lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực tiêu biểu của từng địa phương (trong chiến tranh giữ nước, trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa – xã hội, trong giữ gìn an ninh, quốc phòng…).

- Bên cạnh việc đưa tin chung về Đại hội cần có những bài viết giới thiệu sâu và đầy đủ hơn về thành tựu của địa phương, về các tập thể, cá nhân điển hình trong thời kỳ đổi mới; phản ánh các ý kiến đóng góp, xây dựng về báo cáo Đại hội, về thành phần, cơ cấu đại biểu, về công tác tuyên truyền, thi đua – khen thưởng của Đại hội nhằm góp phần giới thiệu, định hướng, rút kinh nghiệm chung.

- Các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 975/QĐ-TTg tuy không phát hành hàng ngày nhưng là những ấn phẩm tuyên truyền được cấp trực tiếp đến đồng bào. Vì vậy trong thời gian tới cần giành dung lương lớn hơn trong từng số phát hành cho chuyên mục về Đại hội; tăng cường công tác tuyên truyền cả trước, trong và sau Đại hội các cấp.

2. Để chủ động hơn cho việc cấp nhật thông tin, đề nghị các báo, tạp chí:

- Liên hệ trực tiếp với Ban Dân tộc – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội các tỉnh để nắm thông tin sát hơn.

- Khai thác thường xuyên Website của Ủy ban Dân tộc theo địa chỉ: http://www.cema.gov.vn.

Đề nghị Tổng biên tập các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 975/QĐ-TTg nghiên cứu và tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để báo cáo);
- Bộ Thông tin và Truyền thông (để báo cáo);
- Đ/c Nguyễn Thành Hưng – Trưởng Tiểu ban TT-KT;
- Trung tâm Thông tin UBDT;
- Lưu: VT, TT (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Hoàng Xuân Lương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 856/UBDT-TT về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam do Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.383

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.80