Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 837/BTĐKT-VuIII Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Người ký: Vương Văn Đỉnh
Ngày ban hành: 27/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
BAN THI ĐUA-KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 837/BTĐKT-Vụ III
V/v giải quyết dứt điểm khen thưởng tổng kết kháng chiến tồn đọng.

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhận được ý kiến phản ánh của một số địa phương về việc giải quyết chính sách khen thưởng tổng kết kháng chiến còn tồn đọng cho các đối tượng có thành tích trong hai cuộc kháng chiến đến nay chưa được xét khen thưởng.

Để giải quyết vấn đề này, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có ý kiến như sau:

Chính sách khen thưởng tổng kết kháng chiến là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Thời gian qua chính sách khen thưởng này đã được các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện và đã cơ bản hoàn thành; Chính phủ đã tổng kết vào năm 2006. Tuy nhiên, do chính sách khen trước, thưởng sau; tình trạng lưu trữ ở một số địa phương còn bất cập, lịch sử kháng chiến của các địa phương chưa được hoàn chỉnh nên đến nay vẫn còn đối tượng có thành tích trong 2 cuộc kháng chiến chưa được xét khen thưởng.

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là các địa phương còn nhiều hồ sơ tồn đọng như: Thành phố Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Thanh Hóa, … quan tâm chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, thẩm định, phân loại lần cuối các trường hợp còn tồn đọng, tổng hợp những trường hợp có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để đề nghị cấp có thẩm quyền xét khen thưởng theo quy định hiện hành.

Thời gian tập trung giải quyết trong năm 2011.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban TĐKT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- T. ban Ban TĐKTTW (để b/c);
- Lưu VT, Vụ III.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Vương Văn Đỉnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 837/BTĐKT-VuIII ngày 27/05/2011 giải quyết dứt điểm khen thưởng tổng kết kháng chiến tồn đọng do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.637

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!