Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 83/TANDTC-TĐKT về tổ chức Đại hội thi đua ngành Toà án nhân dân lần thứ II và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu: 83/TANDTC-TĐKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Hoàng Văn Hồng
Ngày ban hành: 09/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 83/TANDTC-TĐKT

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2010

 

Kính gửi :

- Chánh án Toà án quân sự trung ương
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Toà án nhân dân tối cao
- Chánh án Toà án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

Thực hiện Kế hoạch số 20/TANDTC-TĐKT ngày 01/02/2010 của Toà án nhân dân tối cao về việc tổ chức Đại hội thi đua ngành Toà án nhân dân lần thứ II và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tính đến ngày 08/6/2010, các đơn vị trong ngành Toà án nhân dân đã tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến, các cụm thi đua đã tổ chức xong Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2010. Nhìn chung, Hội nghị điển hình tiên tiến của các đơn vị được tổ chức theo đúng hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao. Đã biểu dương thành tích của nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và đã lựa chọn, giới thiệu được nhiều tấm gương điển hình tiên tiến đi dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Tòa án nhân dân lần thứ II. Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2010 của các cụm thi đua đã lựa chọn, suy tôn các đơn vị được đề nghị tặng thưởng “Cờ đơn vị thi đua xuất sắc giai đoạn 2005-2010”, đồng thời đã lựa chọn và giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong các phong trào thi đua để báo cáo tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Tòa án nhân dân lần thứ II.

Tuy nhiên, việc báo cáo kết quả Hội nghị của các cụm thi đua và các đơn vị trong ngành Tòa án nhân dân chưa đúng theo hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao.

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Toà án nhân dân đề nghị các đồng chí chỉ đạo thực hiện ngay các công việc sau đây:

1, Các đồng chí Trưởng cụm thi đua báo cáo:

- Danh sách đơn vị được đề nghị tặng thưởng “Cờ đơn vị thi đua xuất sắc giai đoạn 2005-2010”. Nêu rõ các danh hiệu thi đua (từ danh hiệu TTLĐXS trở lên) và hình thức khen thưởng (từ Bằng khen trở lên) mà các đơn vị đã đạt được từ năm 2005 đến nay. (Mẫu số 1)

- Danh sách các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua để báo cáo tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Tòa án nhân dân lần thứ II. Nêu rõ báo cáo điển hình về chủ đề gì. (Mẫu số 2)

2, Các đồng chí Chánh án Tòa án quân sự trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Toà án nhân dân tối cao, Chánh án Toà án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo:

- Danh sách các đại biểu được cử đi dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Tòa án nhân dân lần thứ II. (Mẫu số 3)

- Các đơn vị được cụm thi đua lựa chọn, suy tôn đề nghị tặng thưởng “Cờ đơn vị thi đua xuất sắc giai đoạn 2005-2010” phải gửi bản sao quyết định tặng thưởng Cờ thi đua của UBND các tỉnh (nếu danh hiệu này là căn cứ để xét tặng thưởng “Cờ đơn vị thi đua xuất sắc giai đoạn 2005-2010”).

3, Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được lựa chọn để báo cáo tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Tòa án nhân dân lần thứ II khẩn trương hoàn thành bản báo cáo thành tích điển hình, trong đó nêu rõ: chủ đề báo cáo điển hình, các thành tích đã đạt được từ năm 2005 đến nay, các biện pháp, các giải pháp đã thực hiện để đạt được thành tích, các bài học kinh nghiệm trong công tác thi đua khen thưởng... Báo cáo điển hình tiên tiến dài không quá 7 trang giấy A4.

4, Các báo cáo điển hình tiên tiến tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Tòa án nhân dân lần thứ II phải gửi kèm theo đĩa hoặc USB lưu báo cáo điển hình, hoặc gửi file về hộp thư điện tử: minhsur@gmail.com .

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Toà án nhân dân đề nghị các đồng chí chỉ đạo triển khai thực hiện ngay các nội dung trên. Các báo cáo gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (thông qua Phòng Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 20/6/2010 để tổng hợp. Quá thời hạn trên, đơn vị nào không gửi các báo cáo theo hướng dẫn, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Toà án nhân dân xin được hiểu là đơn vị đó không có nhu cầu đề nghị khen thưởng, hoặc báo cáo điển hình tiên tiến. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với đồng chí Nguyễn Minh Sử, Trưởng phòng Phòng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao, ĐT: 04.38256825, DĐ: 0908891967 để được hướng dẫn.

Xin trân trọng cám ơn sự phối hợp của các đồng chí./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên:
- Đ/c Trần Văn Tú - Phó Chánh án TANDTC,
 Chủ tịch HĐTĐKT ngành TAND (để báo cáo);
- Lưu: VP và Thường trực HĐTĐKT.

TL. CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG TĐKT
NGÀNH TOÀ ÁN NHÂN DÂN
UỶ VIÊN THƯỜNG TRỰC,
P. CHÁNH VĂN PHÒNG
Hoàng Văn Hồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 83/TANDTC-TĐKT về tổ chức Đại hội thi đua ngành Toà án nhân dân lần thứ II và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.436

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179