Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 813/LĐTBXH-TL ngày 22/03/2004 của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội về việc xếp lương ngạch kỹ sư cao cấp trong doanh nghiệp

Số hiệu: 813/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 22/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 813/LĐTBXH-TL
V/v xếp lương ngạch kỹ sư cao cấp trong doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Tổng Công ty Thép Việt Nam

Trả lời công văn số 262/T-TC ngày 13/02/2004 và số 355/T-TC ngày 26/02/2004 của Tổng công ty Thép Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ thì việc Tổng Công ty Thép Việt Nam bảo lưu hệ số lương chức vụ đối với ông Nguyễn Văn Thịnh, ông Đỗ Viết Dần sau khi thôi giữ chức vụ quản lý doanh nghiệp và việc ra quyết định xếp lương ngạch kỹ sư cao cấp đối với ông Phạm Quyết Thắng, ông Nguyễn Thái Thiện trong khi chưa có kết quả thi nâng ngạch và chưa được sự thoả thuận của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là không đúng quy định.

Đề nghị Tổng Công ty Thép Việt Nam cần chấn chỉnh lại việc xếp lương trong Tổng Công ty để không xảy ra các trường hợp tương tự.

2/ Theo đề nghị của Tổng Công ty tại các công văn số 262/T-TC, 335/T-TC nêu trên, căn cứ tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thi nâng ngạch kỹ sư cao cấp và diễn biến tiền lương, thoả thuận để Tổng Công ty Thép Việt Nam xếp lương ngạch kỹ sư cao cấp bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ trong doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ đối với các viên chức sau:

Stt

Họ và tên

Ngạch được xếp

Bậc

Hệ số

1

Phạm Quyết Thắng

Kỹ sư cao cấp

2/4

4,86

2

Nguyễn Văn Thịnh

Kỹ sư cao cấp

2/4

4,86

3

Phí Văn Bỉnh

Kỹ sư cao cấp

2/4

4,86

4

Đỗ Viết Dần

Kỹ sư cao cấp

2/4

4,86

5

Nguyễn Thái Thiện

Kỹ sư cao cấp

2/4

4,86

3/ Đề nghị Tổng Công ty Thép Việt Nam ra quyết định xếp lương đối với các viên chức có tên tại Điểm 2 nêu trên và gửi văn bản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra, đồng thời chấn chỉnh lại việc xếp lương trong Tổng Công ty theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 813/LĐTBXH-TL ngày 22/03/2004 của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội về việc xếp lương ngạch kỹ sư cao cấp trong doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.070
DMCA.com Protection Status

IP: 34.224.102.60