Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7981/VPCP-KGVX về hỗ trợ kinh phí tổ chức Ngày âm nhạc Việt Nam năm 2010 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7981/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 04/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7981/VPCP-KGVX
V/v hỗ trợ kinh phí tổ chức Ngày âm nhạc Việt Nam năm 2010

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Hội Nhạc sỹ Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Hội Nhạc sỹ Việt Nam tại công văn số 93/CV-HNS ngày 29 tháng 9 năm 2010 về việc hỗ trợ kinh phí tổ chức Ngày âm nhạc Việt Nam năm 2010; căn cứ ý kiến kết luận của Ban Bí thư tại Thông báo số 319-TB/TW ngày 01 tháng 4 năm 2010 về việc tổ chức Ngày âm nhạc Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo thẩm quyền về đề nghị hỗ trợ kinh phí tổ chức Ngày âm nhạc Việt Nam năm 2010 của Hội Nhạc sỹ Việt Nam, bảo đảm phù hợp chính sách chung đối với các Hội văn học nghệ thuật theo ý kiến kết luận của Ban Bí thư tại Thông báo số 319-TB/TW ngày 01 tháng 4 năm 2010.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính và Hội Nhạc sỹ Việt Nam biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (03)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7981/VPCP-KGVX về hỗ trợ kinh phí tổ chức Ngày âm nhạc Việt Nam năm 2010 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.428
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123