Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 790/TTg-QHQT về việc Dự án "Các tổ chức cộng đồng phát triển kinh tế hợp tác trong xóa đói giảm nghèo" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 790/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 23/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 790/TTg-QHQT
V/v Dự án "Các tổ chức cộng đồng phát triển kinh tế hợp tác trong xóa đói giảm nghèo"

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3544/BKH-KTĐN ngày 19 tháng 5 năm 2008) về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tiếp nhận Dự án "Các tổ chức cộng đồng phát triển kinh tế hợp tác trong xóa đói giảm nghèo", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tiếp nhận Dự án "Các tổ chức cộng đồng phát triển kinh tế hợp tác trong xóa đói giảm nghèo" do Ủy ban châu Âu (EU) và tổ chức CARE Đan Mạch tài trợ thông qua tổ chức CARE International tại Việt Nam tài trợ và phối hợp thực hiện trong thời gian 48 tháng, trị giá 988.529,74 Euro, trong đó Ủy ban châu Âu viện trợ 741.397,30 Euro và tổ chức CARE Đan Mạch viện trợ 247.132,44 Euro. Ngân sách Dự án do Trung tâm phát triển cộng đồng tỉnh Điện Biên quản lý là 450.000 Euro và tổ chức International tại Việt Nam quản lý là 538.529,74 Euro. Vốn đối ứng do Trung tâm phát triển cộng đồng tỉnh Điện Biên đóng góp bằng hiện vật và nhân lực sẵn có.

2. Giao Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ký kết văn kiện Dự án với bên tài trợ và tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo các quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: KGVX, ĐP, TH;
- TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 790/TTg-QHQT về việc Dự án "Các tổ chức cộng đồng phát triển kinh tế hợp tác trong xóa đói giảm nghèo" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.822
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41