Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 780/TTg-QHQT về việc hiệp định tài trợ Chương trình Hỗ trợ giảm nghèo của EC do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 780/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 22/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 780/TTg-QHQT
V/v Hiệp định tài trợ Chương trình Hỗ trợ giảm nghèo của EC

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3505/BKH-KTĐN, ngày 19 tháng 5 năm 2009) về Hiệp định tài trợ Chương trình Hỗ trợ giảm nghèo do Ủy ban châu Âu tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Hiệp định tài trợ giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban châu Âu (EC) cho Chương trình Hỗ trợ giảm nghèo của châu Âu tại Việt Nam – EPRSC 7, 8, 9 với giá trị 44 triệu Euro do EC tài trợ theo phương thức hỗ trợ ngân sách chung.

2. Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định nêu trên với đại diện có thẩm quyền của EC.

3. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đàm phán với EC về các nội dung liên quan tới việc tiếp nhận khoản tài trợ phù hợp với quy định hiện hành về quản lý ngoại tệ của Việt Nam.

4. Giao Bộ Tài chính xây dựng các báo cáo về quản lý tài chính công theo điều kiện giải ngân quy định tại các Quy định về kỹ thuật và hành chính của Hiệp định nêu trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP; các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 780/TTg-QHQT về việc hiệp định tài trợ Chương trình Hỗ trợ giảm nghèo của EC do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.356
DMCA.com Protection Status

IP: 54.92.193.89