Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 766/LĐTBXH-BVCSTE về phối hợp chỉ đạo triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2010 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 766/LĐTBXH-BVCSTE Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Đàm Hữu Đắc
Ngày ban hành: 17/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 766/LĐTBXH-BVCSTE
V/v phối hợp chỉ đạo triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2010

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Năm 2010 là năm diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động quan trọng: Chuẩn bị văn kiện cho Đại hội Đảng XI; Tổng kết Chỉ thị 55-CT/TW ngày 28/6/2000 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng ở cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Chuẩn bị kế hoạch 5 năm, 10 năm cho các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Tổng kết Chương trình hành động Vì trẻ em giai đoạn 2001 - 2010 và xây dựng Chương trình hành động Vì trẻ em giai đoạn 2011 - 2020; Xây dựng Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015; Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Năm 2010, thế giới cũng đặc biệt nhấn mạnh tới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới đời sống của con người, trong đó có sự phát triển của trẻ em.

Để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng núi, vùng sâu, vùng xa nói riêng, đảm bảo cho mọi trẻ em có cơ hội bình đẳng tiếp cận với các dịch vụ xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2010 triển khai từ Trung ương đến cơ sở với chủ đề: “Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em”.

Mục đích của Tháng hành động vì trẻ em năm nay nhằm: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động và nâng cao trách nhiệm của các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức kinh tế, xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đối với sự phát triển của đất nước để tăng cường việc xây dựng các chính sách, đầu tư cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, giúp cho mọi trẻ em có cơ hội bình đẳng tiếp cận các dịch vụ xã hội để phát triển. Nâng cao trách nhiệm của gia đình và trẻ em đối với việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em; Thúc đẩy vai trò chủ động, tích cực, tự tin, tăng cường sự tham gia của trẻ em vào các hoạt động của gia đình, nhà trường và xã hội.

Các hoạt động trọng tâm trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2010.

- Rà soát các văn bản luật pháp, chính sách của địa phương và của trung ương liên quan tới công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại địa phương mình để kịp thời chỉnh sửa, bổ sung, kiến nghị các chính sách phù hợp tạo điều kiện cho mọi trẻ em có cơ hội bình đẳng tiếp cận các dịch vụ xã hội; Tổ chức tổng kết Chỉ thị 55-CT/TW ngày 28/6/2000 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng ở cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và biểu dương những tấm lòng yêu trẻ.

- Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, người dân về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tổ chức Lễ phát động toàn dân tham gia giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

- Triển khai các hoạt động vận động xã hội: vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ủng hộ nguồn lực xây dựng công trình phúc lợi cho trẻ em, tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trợ phẫu thuật, chỉnh hình cho trẻ em khuyết tật; vận động tổ chức, cá nhân đỡ đầu, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

- Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí an toàn lành mạnh, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho trẻ em trong dịp hè và tăng cường sự tham gia tích cực của trẻ em; tổ chức sinh hoạt các Câu lạc bộ trẻ em, các diễn đàn trẻ em để bày tỏ ý kiến về các vấn đề bức xúc cần giải quyết của trẻ em, đóng góp xây dựng các chương trình, kế hoạch liên quan đến trẻ em.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

1. Chỉ đạo các ban, ngành liên quan phổ biến, tuyên truyền, mục đích, ý nghĩa, nội dung hoạt động và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, chính quyền cơ sở và gia đình về Tháng hành động vì trẻ em năm 2010.

2. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền cơ sở tại địa phương và đề nghị với cấp ủy Đảng chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội có kế hoạch cụ thể và việc làm thiết thực về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tập trung vào chủ đề “Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em” trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2010.

3. Bố trí kinh phí và huy động các nguồn lực, ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi cho trẻ em ở các huyện nghèo, xã nghèo và các hoạt động trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo thiết thực và hiệu quả để tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em.

4. Có kế hoạch tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại, bức xúc trong thực tế về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở địa phương.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT,  Cục BVCSTE.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Đàm Hữu Đắc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 766/LĐTBXH-BVCSTE về phối hợp chỉ đạo triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2010 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.016

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123