Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 758/VPCP-NN năm 2019 về báo cáo nội dung Báo điện tử Thanh niên phản ánh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 758/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 25/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 758/VPCP-NN
V/v báo cáo nội dung Báo điện tử Thanh niên phản ánh

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 6718/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 07 tháng 12 năm 2018) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 99/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 04 tháng 01 năm 2019), Xây dựng (Công văn số 3307/BXD-QLN ngày 28 tháng 12 năm 2018), Tư pháp (Công văn số 4958/BTP-PLDSKT ngày 26 tháng 12 năm 2018) về nội dung Báo điện tử Thanh niên ngày 02 tháng 11 năm 2018 phản ánh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp và phối hợp với các cơ quan liên quan thống nhất việc áp dụng pháp luật, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thm quyền xem xét, quyết định; đồng thời có văn bản trả lời Báo điện tử Thanh niên về những nội dung Báo phản ánh.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ t
ướng;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Báo điện tử Thanh niên;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ C
ng TTĐT, Các Vụ: CN, PL, TH;
- Lưu: VT, NN (2b)
THUY

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 758/VPCP-NN năm 2019 về báo cáo nội dung Báo điện tử Thanh niên phản ánh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.053

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241