Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 758/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 19/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 758/LĐTBXH-TL
Về đơn giá tiền lương năm 2002 đối với doanh nghiệp nhà nước  

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 758/LĐTBXH-TL NGÀY 19 THÁNG 03 NĂM 2002 VỀ ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG NĂM 2002 ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Chủ tịch Hội đồng quản trị tổng công ty hạng đặc biệt

Tiếp theo Công văn số 549/LĐTBXH-TL ngày 26-2-2002 về đơn giá tiền lương năm 2002 đối với doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ trưởng các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty hạng đặc biệt:

Trong khi chưa sửa đổi, bổ sung Nghị định số 28/CP ngày 28-3-1997 và Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày 11-01-2001 của Chính phủ, để bảo đảm cho các doanh nghiệp hoạt động theo kế hoạch sản xuất, kinh doanh đã đề ra, đề nghị Thủ trưởng các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty hạng đặc biệt chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý thực hiện việc xây dựng và giao đơn giá tiền lương năm 2002 theo qui định tại Nghị định số 28/CP, Nghị định số 03/2001/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đồng thời có báo cáo tình hình thực hiện tiền lương năm 2001 gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30-4-2002

 

Lê Duy Đồng

(Đã ký)

 

.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 758/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương ngày 19/03/2002 đối với doanh nghiệp nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.280

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!