Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 750/UBDT-CSDT năm 2017 hiệu lực thi hành của Quyết định 1049/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 750/UBDT-CSDT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Cầm Văn Thanh
Ngày ban hành: 04/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 750/UBDT-CSDT
V/v hiệu lực thi hành của Quyết định 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Phúc đáp Công văn số 2051/SLĐTBXH-BTXH ngày 14/7/2017 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu v/v cho ý kiến về mua thẻ bảo hiểm y tế cho người dân sinh sống tại vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn; sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn thực hiện trong giai đoạn 2014-2015. Ngày 11/3/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 12/2016/QĐ-TTg , cho phép kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 đến khi có Quyết định mới thay thế. Hiện nay, Ủy ban Dân tộc đang xây dựng quyết định thay thế Quyết định số 1049/QD-TTg, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2017.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc, đề nghị Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nghiên cứu, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (đ
b/c);
- TT, PCN Đinh Quế H
i (đ b/c);
- BDT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (02);

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Cầm Văn Thanh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 750/UBDT-CSDT năm 2017 hiệu lực thi hành của Quyết định 1049/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.007

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79