Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7445/VPCP-QHQT về kế hoạch hành động quốc gia năm 2010 trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7445/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 18/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 7445/VPCP-QHQT
V/v Kế hoạch hành động quốc gia năm 2010 trong khuôn khổ APEC

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Ngoại giao, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Giao thông vận tải, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Tài chính;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại tờ trình số 10076/BCT-ĐB ngày 08 tháng 10 năm 2010 về Kế hoạch hành động quốc gia (IAP) của Việt Nam năm 2010 trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia của Việt Nam năm 2010 trong khuôn khổ hợp tác APEC nêu tại văn bản trên của Bộ Công Thương.

2. Bộ Công Thương tiến hành các thủ tục tiếp theo với Ban Thư ký APEC.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7445/VPCP-QHQT về kế hoạch hành động quốc gia năm 2010 trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


964

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85