Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 735/VPCP-KTTH về việc kiểm tra thông tin về việc hỗ trợ tiền Tết cho người nghèo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 735/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 05/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 735/VPCP-KTTH
V/v kiểm tra thông tin về việc hỗ trợ tiền Tết cho người nghèo

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

 

Ngày 4 tháng 02 năm 2009, trên một số phương tiện thông tin đại chúng (Trang tin điện tử Vnexpress, Dân trí, báo Người lao động...) có đưa tin về việc cán bộ thôn Thống Nhất, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình chia tiền Chính phủ hỗ trợ cho người nghèo ăn Tết không đúng quy định tại Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình xác minh, kiểm tra thông tin nêu trên. Trường hợp các thông tin là có thực, đề nghị các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chủ động xử lý theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý trước ngày 15 tháng 02 năm 2009.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KNTN, TKBT, Cổng TTĐT CP;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 735/VPCP-KTTH về việc kiểm tra thông tin về việc hỗ trợ tiền Tết cho người nghèo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.794

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40