Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 730/BHXH-TĐKT hướng dẫn đăng ký thi đua năm 2012 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 730/BHXH-TĐKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Hoàng Kiến Thiết
Ngày ban hành: 02/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 730/BHXH-TĐKT
V/v hướng dẫn đăng ký thi đua năm 2012

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngNam.

 

Thực hiện Quy chế Thi đua, Khen thưởng ban hành kèm 838/QĐ-BHXH ngày 5/8/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Nam (Ban Thi đua - Khen thưởng) đều chưa đầy đủ, và chưa đạt yêu cầu. Để có thể theo dõi phong trào thi đua và đánh giá kết quả phấn đấu của các tập thể, cá nhân, làm cơ sở cho việc xem xét công nhận các tập thể, cá nhân tiên tiến, xuất sắc năm 2012, BHXH Việt Nam đề nghị các đơn vị chưa đăng ký hoặc đăng ký chưa đúng, chưa đầy đủ làm lại để gửi BHXH Việt Nam theo quy định như sau:

1. Báo cáo gửi BHXH Việt Nam chỉ đăng ký danh hiệu thi đua, không đăng ký hình thức khen thưởng, cụ thể:

- Đối với tập thể đăng ký các hình thức: Tập thể Lao động tiên tiến; Tập thể Lao động xuất sắc; Cờ Thi đua của BHXH Việt Nam; Cờ thi đua của Chính phủ.

Các Ban, Văn phòng, Trung tâm thuộc BHXH Việt Nam đăng ký đầy đủ các danh hiệu nêu trên, riêng BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đăng ký về BHXH Việt Nam các danh hiệu thi đua thuộc thẩm quyền công nhận của Tổng Giám đốc và của Thủ tướng Chính phủ.

2. Bản đăng ký danh hiệu thi đua năm 2012 phải ghi đầy đủ tên tập thể, cá nhân và các danh hiệu thi đua đăng ký phấn đấu, không ghi đơn giản số lượng tập thể và số lượng cá nhân đăng ký cho từng danh hiệu.

3. Thời hạn cuối cùng BHXH Việt Nam tiếp nhận đăng ký thi đua là ngày 31/3/2012; Các tập thể, cá nhân không đăng ký hoặc gửi đăng ký về BHXH Việt Nam sau thời hạn trên

 

 

Nơi nhận- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- PTGĐ Nguyễn Đình Khương (để b/c);
- Lưu: VT, TĐKT (2b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN THI ĐUA - KT
Hoàng Kiến Thiết

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 730/BHXH-TĐKT hướng dẫn đăng ký thi đua năm 2012 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.930
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78