Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7114/BYT-K2ĐT về tổ chức xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và Nhà nước về khoa học công nghệ năm 2010 do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 7114/BYT-K2ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Thị Oanh
Ngày ban hành: 20/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7114/BYT-K2ĐT
V/v: tổ chức xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về KHCN năm 2010

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Đơn vị nghiên cứu – triển khai thuộc Bộ Y tế

Triển khai việc tổ chức xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ năm 2010 theo tinh thần công văn số 2386/BKHCN-KHTC ngày 29/9/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế đề nghị các Đơn vị thực hiện các nội dung sau đây:

Tiến hành tổ chức xét tặng cấp Cơ sở theo quy định tại Thông tư số 14/2010/TT-BKHCN ngày 26/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ (tham khảo trên trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ http://www.most.gov.vn)

Bộ Y tế đề nghị các Đơn vị chuẩn bị Hồ sơ đề nghị xét thưởng cấp Bộ Y tế theo quy định trong Thông tư trên gồm 1 bản chính và 11 bản sao.

Trên cơ sở kết quả xét chọn cấp cơ sở, hồ sơ đề nghị xét thưởng cấp Bộ Y tế gửi về Vụ Khoa học và Đào tạo – Bộ Y tế, số 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

Thời hạn nhận Hồ sơ đề nghị xét thưởng cấp Bộ Y tế là 16 giờ 30 phút ngày 15/11/2010 theo dấu đến của Văn phòng Bộ Y tế hoặc theo dấu bưu điện Hà Nội.

Xin cảm ơn sự hợp tác của Đơn vị

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu (để báo cáo)
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế
- Các Vụ, Cục, Tổng Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ - Bộ Y tế
- Trang thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, K2ĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Thị Oanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7114/BYT-K2ĐT về tổ chức xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và Nhà nước về khoa học công nghệ năm 2010 do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.708

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.150.239