Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7040/BGDĐT-KHCNMT đính chính biểu và phụ lục trong Thông tư 14/2010/TT-BKHCN do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 7040/BGDĐT-KHCNMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 22/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7040/BGDĐT-KHCNMT
V/v đính chính các biểu và phụ lục trong Thông tư số 14/2010/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

Các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Thực hiện Công văn số: 2576/BKHCN-KHTC, ngày 18 tháng 10 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đính chính các biểu và phụ lục trong Thông tư số 14/2010/TT-BKHCN , Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ bổ sung thông tin liên quan đến tỷ lệ số thành viên Hội đồng đề nghị giải thưởng trên tổng số thành viên của Hội đồng trong các biểu, phụ lục đã được đính chính gửi kèm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2010 cấp Cơ sở tại đơn vị theo hướng dẫn tại Công văn số: 6554/BGDĐT-KHCNMT, ngày 12/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có ý kiến cần giải đáp, xin liên hệ địa chỉ: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường vukhcn@moet.gov.vn; vukhcn@moet.edu.vn; ĐT: 04.3868.4272; 0904188743.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHCNMT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7040/BGDĐT-KHCNMT đính chính biểu và phụ lục trong Thông tư 14/2010/TT-BKHCN do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.990

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168