Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 70/TANDTC-TĐKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Hoàng Văn Hồng
Ngày ban hành: 14/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/TANDTC-TĐKT
V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Mẫu báo cáo thành tích khen thưởng

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Chánh án Tòa án quân sự trung ương;
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao;
- Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Ngày 27/4/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Trước đó, ngày 18/4/2012 Ban Thi đua - Khen thưởng trung ương đã ban hành công văn số 475/BTĐKT-VI yêu cầu nâng cao chất lượng công tác khen thưởng.

Các  nội dung cơ bản của 2 văn bản nói trên đã được thể hiện tại văn bản số 62/TANDTC-TĐKT ngày 25/4/2012 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn một số nội dung công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tòa án nhân dân. Tuy nhiên, trong Phụ lục kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP quy định về một số mẫu văn bản áp dụng trong công tác thi đua, khen thưởng có một số nội dung thay đổi. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tòa án nhân dân đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong các mẫu Báo cáo thành tích cho phù hợp với quy định mới và phù hợp với đặc thù của ngành Tòa án nhân dân.

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tòa án nhân dân đã gửi các đơn vị Phụ lục 1 - quy định về mẫu Báo cáo thành tích khen thưởng. Đề nghị Chánh án Tòa án quân sự trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sao gửi và quán triệt tới các tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Trân trọng cám ơn về sự phối hợp thực hiện của các đồng chí.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Trần Văn Tú - Phó Chánh án TANDTC, Chủ tịch HĐTĐKT ngành TAND, (để b/c);
- Lưu: VP và Thường trực HĐTĐKT.

TL. CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG TĐKT NGÀNH TÒA ÁN NHÂN DÂN
ỦY VIÊN TT, P. CHÁNH VĂN PHÒNG
Hoàng Văn Hồng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 70/TANDTC-TĐKT ngày 14/05/2012 sửa đổi Mẫu báo cáo thành tích khen thưởng do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.403

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196