Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 685/BTXH-VPGN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Bảo trợ xã hội Người ký: Ngô Trường Thi
Ngày ban hành: 08/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC BẢO TRỢ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 685/BTXH-VPGN
V/v: hướng dẫn mã hoá phiếu điều tra.

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Triển khai thực hiện Chỉ thị 1752/CT-TTg ngày 21/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra hộ nghèo trên toàn quốc và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Cục Bảo trợ xã hội phối hợp với Trung tâm Thông tin đang nghiên cứu xây dựng Đề án cơ sở dữ liệu quản lý hộ nghèo. Phần mềm nhập tin phiếu điều tra là một nội dung của Đề án và đang được xây dựng để kịp chuyển giao cho các địa phương phục vụ cuộc điều tra này.

Để thống nhất và bảo đảm chất lượng thông tin đầu vào cho cơ sở dữ liệu quản lý hộ nghèo trên toàn quốc, Cục Bảo trợ xã hội hướng dẫn cách ghi phiếu, mã hoã các thông tin phiếu thu thập đặc điểm hộ nghèo, hộ cận nghèo và hướng dẫn lập số quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo cho cấp xã (kèm theo công văn). Đồng thời sẽ tổ chức tập huấn chuyển giao phần mềm nhập tin điều tra đến các tỉnh.

Đề nghị các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chuẩn bị các điều kiện cần thiết thực hiện tốt việc nhập tin phiếu điều điều tra bảo đảm yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý hộ nghèo toàn quốc.

Mọi vấn đề liên quan xin liên hệ Văn phòng giảm nghèo, Cục Bảo trợ xã hội, điện thoại 04- 37478677; Email: vpctgn@yahoo.com.vn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VPGN.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Trường Thi

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 685/BTXH-VPGN ngày 08/11/2010 hướng dẫn mã hoá phiếu điều tra do Cục Bảo trợ xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.801

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!