Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6615/VPCP-QHQT về việc tàu Hải quân Hoa Kỳ USS Mustin (DDG 89) thăm TP. Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6615/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 06/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 6615/VPCP-QHQT
V/v tàu Hải quân Hoa Kỳ USS Mustin (DDG 89) thăm TP. Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

 

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng tại công văn số 5022/BQP-ĐN ngày 29 tháng 9 năm 2008 về việc tàu Hải quân Hoa Kỳ USS Mustin (DDG 89) thăm thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép tàu Hải quân Hoa Kỳ USS Mustin (DDG 89) được vào thăm thành phố Đà Nẵng từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 10 năm 2008.

2. Giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp cùng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các Bộ, ngành liên quan để tổ chức đón tiếp tàu đảm bảo hữu nghị, trọng thị, an toàn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ;
 
các Vụ: NC, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6615/VPCP-QHQT về việc tàu Hải quân Hoa Kỳ USS Mustin (DDG 89) thăm TP. Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.856
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.16.12